Advokat inom brottmål

22 juni 2019 jonas olsson
image

Är du i behov av en advokat har du möjligheten att välja mellan olika byråer. Det är viktigt att tänka på att advokater specialiserar sig inom olika områden såsom bråttsrätt, asylrätt, familjerätt, etc. Oavsett varför du behöver anlita en advokat ska du se till att välja en byrå med gedigen erfarenhet. På det sättet får du garanterat professionell hjälp. Söker du till exempel en advokat inom brottmål i Göteborg kan du känna dig lugn. I Göteborg finns det en mängd olika advokatbyråer. De garanterar en rättvis och professionell representation oavsett om du är misstänkt eller utsatt för brott.

 

 

Vad betyder brottmål?

Ett brott betyder att man har begått eller utsatts för en handling som är straffbar enligt svensk lagstiftning. I ett sådant sammanhang behöver man en brottmålsadvokat som har kunskap och erfarenhet inom området. Det är stor skillnad mellan mindre brott, såsom trafikbrott, och grövre fall. Beroende på brottmålet går själva rättsprocessen olika till. En duktig advokat kommer att klargöra både själva processen och vara till stor hjälp under dess gång.

 

Du har rätt till en brottmålsadvokat

Oberoende av om du är misstänkt eller utsatt för brott har du rätt till försvarshjälp. När det kommer till brottmål finns två olika typer av advokater: en som företräder offret samt en försvarsadvokat eller brottmålsadvokat som representerar den brottsmisstänkte. I Sverige har man rätt till en advokat enligt svensk lag. Det är också viktigt att man tar del av denna rättighet då en advokat kommer att hjälpa dig vid ett brottmål. Vid ett brottmål kan man välja att bli försvarad av en privat eller offentlig försvarare. Skillnaderna mellan dessa två ligger i ersättningen. En privat försvarsadvokat utses av dig själv. Hen får även en ersättning av dig personligen och summorna kan variera advokater emellan. En offentlig advokat får sin ersättning av staten. Med andra ord behöver du inte betala denne någonting för hens tjänster.