En advokat kan hjälpa till med mycket

12 juli 2019 jonas olsson
image

Juridik är ett utbrett ämne med många underkategorier. Några av de vanligaste som rör vanligt folk är civilrätten. Den innehåller bland annat familjerätt, brottmål, affärsjuridik och konkurs- och obeståndsrätt. Dessa indelningar består sedan i sin tur av ytterligare kategorier. Affärsjuridik är något som ofta kan komma att beröra vanliga människor men som sällan kommer på tal. De olika kategorierna faller in i varandra och är endast en bred uppdelning för att underlätta hanteringen av ett sådant brett och komplicerat ämne. 

 

 

Vad är civilrätt?

En advokat kan specialisera sig inom flera områden eller fokusera primärt på ett område. Civilrätten kallas också för privaträtt och är den del inom juridik som handlar om privatpersoner och andra privata rättssubjekt som exempelvis organisationer eller företag. Det är också den del som inte har med den offentliga rätten att göra. Man brukar skilja på dessa genom att säga att civilrätten handlar om förhållandet mellan enskilda personer medan den offentliga rätten handlar mer om förhållandet mellan enskilda personer och det allmänna – som staten. Civilrätt är enormt omfattande och innehåller delar som bland annat familjerätt, brottmål, konkurs- och obeståndsrätt och affärsjuridik. 

 

Områden inom civilrätt

Familjerätten är ett omfattande område inom civilrätt och handlar om rättsliga frågor inom exempelvis samboförhållande eller äktenskap. Ibland räknas också arvsrätten och förmyndarskapsrätten in i familjerätten. Detta kan röra tvister om bland annat vårdnaden om barn och underhåll eller äganderätten när par flyttar ifrån varandra. Med brottmål menar man samtliga mål där talan förs om ansvar för brott. Brottmålen handläggs i tingsrätten eller annan allmän domstol. Det här leder till en rättegång där åklagaren anser att brott har begåtts och att de åtalade ska stå till svars. Vid exempelvis konkurser kallas det området inom juridiken för obeståndsrätt, konkursrätt eller insolvensrätt. Flera advokatbyråer som har specialiserat sig på affärsjuridik har givetvis stor kunskap och erfarenhet inom den här kategorin också.