För tunga fordon

01 augusti 2020 william eriksson

Det är inte enbart personbilar som ibland går sönder eller råkar ut för olyckor och behöver hjälp med bortforsling från platsen till en verkstad. Även stora fordon kan ibland behöva assistans. Beroende på ifall det tunga fordonet står upprätt eller ligger omkull används olika tekniker för bärgningen. Därför har de flesta bärgningsbolag också ett flertal olika bärgningsbilar. För akut tungbärgning använder man sig normalt av bilar som har en kapacitet på upp till sextio ton. Men det finns bilar som har en kapacitet på hela vägen ner till två och ett halvt ton.

 

Läsa av situationen

Redan när en akut bärgning av ett tungt fordon beställs så ställer man frågor. Detta för att utröna vilken typ av fordon det rör sig om och vad hjälpen kommer att bestå av. Är det ett tungt fordon som har ett släp där det endast är bilen som behöver bärgas? Då brukar man koppla ifrån släpet och antingen låta det stå kvar på platsen eller hämta det senare med en annan bil. Detsamma gäller om det endast är släpet som behöver bärgas och inte själva lastbilen. Det viktiga är att se vad som är akut och vad som kan vänta till senare för att inte lägga tiden och energin på fel ställe.  

När lastbilen vält

Om man anländer till en akut bärgning av ett tungt fordon där lastbilen med eller utan släp har vält så brukar man börja med att tömma släpet ifall det är möjligt. Genom att avlägsna lasten så blir ekipaget lättare och därmed enklare att tippa över på rätt köl. Går det så delar man också lastbil och släp eftersom det då blir en betydligt lättare bärgning. Med hjälp av en uppblåsbar matta kan man försiktigt välta fordonet på rätt köl igen. Sedan slutförs den akuta bärgningen ifall inte fordonet kan fortsätta med egen maskin.