Hjälp med trädbeskärning i Skåne

15 december 2021 jonas olsson

editorial

Den som vill ha tåliga fruktträd som ger mycket frukt måste regelbundet beskära dem. Men även andra träd mår bra av att beskäras eftersom det gör dem starkare och mer motståndskraftiga mot olika trädsjukdomar. Trädbeskärning är också viktigt för att kontrollera träd så att de inte växer sig för stora och skadar närliggande hus. 

Trädbeskärning kräver särskild kunskap eftersom den måste göras på rätt sätt och man måste utgår från det specifika trädet. Annars kan beskärningen gör mer skada än nytta, och vill det sig riktigt illa kan trädet också dö. Grenarna måste kapas på rätt ställe men också vid rätt tidpunkt. Just tidpunkten kan skilja kraftigt mellan olika typer av träd och det är inte alltid man kan beskära alla träd på en gång.

 

image

 

Innan man beskär trädet måste det besiktigas

Bästa sättet att ta reda på vilka träd som bör beskäras är att be en arborist besiktiga träden och göra upp en handlingsplan. Vid besiktningen tittar arboristen på rötter, bark, blad och krona. Detta för att leta efter symptom på svagheter och eventuella sjukdomar. Men man tittar också på trädets storlek och omgivningen för att bedöma utrymmet till närmaste träd och kanske även hus. På så vis kan man se hur mycket trädet kommer att behöva beskäras.

Vill man ha hjälp med trädbeskärning och trädbesiktning i Skåne finns det många skickliga arborister att vända sig till. Det kan vara bra att känna till att man som privatperson också kan använda sig av rutavdraget när man anlitar en arborist för olika trädtjänster. Men då det finns fler olika arborister att välja mellan kan det också löna sig att jämföra priser genom att ta in flera offerter. Vill man också ha hjälp med att forsla bort materialet som blir efter en trädbeskärning, kan det vara bra att be om en specificerad offert.