Komplicerade regler för bodelning

18 augusti 2021 Lily Hansen

Tror du att det är enkelt att ärva någon som dör? Det är faktiskt extremt komplicerat. Särskilt när det finns föräldrar, makor, makar, sambos, syskon, barn och katter inblandade. Det vill säga alla möjliga slags familjemedlemmar som teoretiskt sätt skulle kunna vara med i konflikten om arvet.

Det är med andra ord ingen lätt sak att dela upp tillgångarna någon har lämnat efter sig. Det kan förenklas av ett testamente, men det kan också bli knepigt om man inte vet hur testamentet fungerar.  

Du kan till exempel inte testamentera alla dina tillgångar till din katt. I synnerhet inte om du har egna barn. Det där hotet om att göra dina barn arvlösa är alltså tomma hot. Det är helt enkelt inte juridiskt möjligt. Dina barn har alltid rätt att ärva dig. Oavsett vad du försöker skriva i ditt testamente. Det kan vara värt att känna till i egenskap av barn. De är totalt maktlösa i det arv de lämnar efter sig på det sättet. 

 

 

Därför ser bodelningen olika ut

Ovanstående är sådant som faller inom bodelning. Inom bodelning faller inte bara arv. Ingår gör även uppdelning av egendom generellt när förutsättningarna så kräver. Som till exempel när man skiljer sig efter ett misslyckat äktenskap. Eller för delen bara när två sambos flyttar isär. 

Bodelningen ser lite annorlunda ut beroende på vilka villkor ni har varit tillsammans. Har ni varit gifta är själva bodelningen enklare, men du kan också riskera att förlora stora delar av dina egna tillgångar om du var den rikare av er när ni ingick äktenskap.  

Det är knepigare om ni “bara” varit sambos. Då börjar man titta på vad ni köpte innan samboskapet och vad ni köpt medan ni bott tillsammans. Då blir argument som vem som har mest nytta av vad aktuella. Bodelning verkar rätt komplicerat va? Ni kanske inte ska separera trots allt.