Många företag behöver stål

10 juni 2019 jonas olsson
image

Byggföretag, verkstäder och tillverkningsindustrier behöver alla köpa stål. Till byggbranschen köps det balkar till anläggningar och byggnader. Även rör, plåtar och rundstång till maskindelar säljs i stora mängder varje dag av professionella stålgrossister, som är experter på att tillgodose olika kunders behov. Stålrör är särskilt efterfrågade inom byggbranschen, eftersom de gör att konstruktionerna blir lättare. Balkprofiler kompletteras i många byggprojekt med kvadratiska eller rektangulära hålprofiler. De ger ett bättre vridmotstånd tack vare den stängda formen. Varmformade hålprofiler är speciellt lämpliga för varmförzinkning, eftersom de har en kontrollerad kiselhalt.

 

 

Stänger används i verkstäderna

Rundstång eller plattstång används ofta inom verkstadsindustrin. Stänger används bland annat till att tillverka maskindelar. Plåtar och rör kan också behövas till olika tillverkningsuppgifter. Allmänt kan man säga att det är kvaliteten på stålet och på tillverkningsprocessen man bör ta hänsyn till när man ska köpa stål. Tillverkningssättet, dvs. varmformat eller kallformat, har i praktiken inte så stor betydelse. Dock är hållfasthetsnivån på kalldragna rör extra hög, och de kalldragna sömlösa precisionsstålrören används därför när det finns stora krav på exakthet.

Körplåtar går att hyra

Ska man tillfälligt ställa upp en maskin på en ojämn yta, eller ska man ska köra med tunga entreprenadmaskiner över känsliga markområden, kan man lägga ut körplåtar. De är oftast 3 cm tjocka, 2 meter breda och 4-6 meter långa. Man lägger ut så många som behövs jämte varandra. De är också bra att ha om man ska köra med maskiner eller andra fordon över t.ex. galler, som det annars vore svårt att passera över. En körplåt utjämnar trycket på marken, så att vikten fördelas på en större yta. Då blir det mindre skador på markytorna när man kör över dem med tunga entreprenadmaskiner. Det går också bra att köpa sina körplåtar i stället för att hyra dem, om man har en verksamhet som pågår kontinuerligt.