Skandinaviska klarfönster av kärnvirke

För den som vill se om sitt hus och sänka sina uppvärmningskostnader kan ett fönsterbyte vara en bra idé. I alla fall om man har fönster av sämre kvalitet, som de som tillverkades under sena sextiotalet och fram till åttiotalet, till exempel. Dessa fönster är ofta av sämre virke och läcker därför också värme, till skillnad från dagens fönster. Har man däremot fönster tillverkade före sextiotalet är de troligtvis av bästa kärnvirke, och sådana fönster lönar det sig istället att renovera.

Fönster har stor påverkan på fasaden och valet av fönster är viktigt. Därför utgår man alltid från husets arkitektur då man väljer nya fönster. Under sextio- och sjuttiotalets slit- och slängperiod var det heller inte ovanligt att man bytte ut fönster helt och hållet i stället för att renovera dem. Att återställa en fasad och sätta in tidstypiska fönster från när huset byggdes höjer också fastighetens värde.

 

Viktiga saker att tänka på

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till då man köper fönster, som utseende, material, pris och U-värde, eller miljöpåverkan. Men även saker som ljudisolering, säkerhet, och hur fönstret är hängt kan ha betydelse. Det sistnämnda är särskilt viktigt att ta ställning till om man bor högre upp och enkelt vill kunna putsa fönstren. 

Då kan exempelvis ett vridfönster passa bra eftersom man bara vänder på dem så att utsidan kommer inåt då man vill putsa dem. Det gör att man inte heller behöver rensa fönsterbrädan innan man öppnar fönstret, vilket är en stor fördel även vid vädring. 

För att fönsterbytet ska bli så bra som möjligt gäller det att jämföra både priser och utbud. Detta gör man enklast genom att ta in kostnadsförslag från några olika fönstertillverkare. Men det är viktigt att de fönster man väljer är anpassade till nordiskt klimat och klarar tuffa väderväxlingar som exempelvis klar fönster: https://klarfonster.se/