Vad är ett invaliditetsintyg?

27 april 2023 Julia Zsiga

Om du har skadat dig i en olyckshändelse och har en olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning för bestående men, eller bestående funktionsnedsättning. För att försäkringsbolaget ska kunna bedöma din invaliditetsgrad kan de be dig boka en tid för invaliditetsundersökning och skriva ett invaliditetsintyg.

Vad innebär en invaliditetsundersökning?

Invaliditetsundersökningen är en noggrann undersökning som utförs av en specialistläkare i ortopedi. Läkaren kommer att intervjua dig och fråga vilka besvär du har kvar efter din skada. Därefter kommer du att undersökas noggrant, där läkaren testar din rörlighet, styrka, felställningar, ömhet, känselbortfall och tecken på ledförslitning med mera. En invaliditetsundersökning är oftast mer omfattande än en vanlig undersökning inom sjukvården.

Vem skriver ett invaliditetsintyg?

Efter invaliditetsundersökningen skriver läkaren ett invaliditetsintyg där dina besvär och undersökningsresultat sammanfattas. Det är viktigt att notera att det bör vara en läkare som är specialist i ortopedi som skriver invaliditetsintyget.

Invaliditetsintyg är viktiga dokument som ger försäkringsbolag och andra parter en bedömning av vilken funktionsnedsättning en person har efter en olycka. Det är viktigt att ha ett korrekt och fullständigt invaliditetsintyg för att få rätt ersättning från försäkringsbolaget.

image

Det är också viktigt att söka hjälp från en specialistläkare som kan utföra en noggrann invaliditetsundersökning och skriva ett komplett invaliditetsintyg. På Ortopederna Sverige kan du vara säker på att du får hjälp av erfarna specialistläkare i ortopedi.

Förutom invaliditetsintyg erbjuder Ortopederna Sverige även andra ortopediska tjänster, inklusive konsultationer, behandlingar och operationer. Kliniken har också samarbete med andra vårdgivare för att erbjuda en helhetslösning för sina patienter.

Hur kan Ortopederna Sverige hjälpa?

Ortopederna Sverige är en klinik som specialiserar sig på ortopedi. De utför invaliditetsundersökningar och skriver invaliditetsintyg för personer som har skadat sig i olyckshändelser. Kliniken har specialistläkare som är experter på att undersöka och bedöma bestående men. Både i Stockholm och Göteborg kan du boka tid för invaliditetsintyg genom att klicka på bokningsknapparna på deras hemsida. Att få ett korrekt och fullständigt invaliditetsintyg är avgörande för att du ska få rätt till den ersättning du är berättigad till. Det är därför viktigt att du söker hjälp från en specialistläkare som kan genomföra en noggrann invaliditetsundersökning och skriva ett komplett invaliditetsintyg. Genom att vända dig till Ortopederna Sverige kan du känna dig trygg i att du får den hjälp du behöver.