Välj en bra privatskola i Eskilstuna

26 april 2019 elin hansen
Välj en bra privatskola i Eskilstuna

Välj en bra privatskola i Eskilstuna

Är du förälder och bor i Eskilstuna? Vill du ge dina barn en bra start i livet? Då ska du titta lite närmare på privatskolor. Att hitta en professionell och välfungerande privatskola i Eskilstuna är inte alls speciellt svårt. British Schools är ett exempel på en sådan skola.

Vad är British Schools?

British Schools är ett bra exempel på en professionell privatskola i Eskilstuna. British Schools har sitt egna sätt att arbeta på och lägger stor fokus på att lärandekulturen ska hållas stark.
British Schools tycker att det är viktigt att hålla barnens nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker vid liv. Därför är detta något de tillsammans arbetar med varje dag.

Större fokus på engelska

Att en privatskola som heter British Schools har extra stort fokus på just engelska är ju inte speciellt förvånande. De använder sig av engelska begrepp och uttryck dagligen. Detta som en del av deras rutiner och disciplin, men även för att de lättare ska komma in i det engelska språket.

Med hjälp av deras stora fokus på engelska, får eleverna ett försprång i språket. Ett försprång i engelska är mycket användbart, då vår värld blir allt mer internationell. Engelska är ju ett språk som talas över hela världen. Det är ett språk som kan öppna många dörrar i framtiden.

Ordning och disciplin är viktigt

Om man jämför British Schools mot någon annan privatskola i Eskilstuna, lägger de mer tid på ordning och disciplin än många andra. Det kanske låter hårt, men det är faktiskt inte så strängt och tufft som det kanske låter. De kallar det för disciplin med hjärta. Med ordning och disciplin kommer trygghet. Trygghet är otroligt viktigt för att eleverna ska kunna få så mycket ut av sin skoltid som möjligt. Man lär sig bland annat att respektera varandra. Det gäller inte bara lärare, utan även andra elever.