Vid kraftiga smärtor

20 augusti 2020 Lily Hansen

Tandvärk är en av de smärtor som kan vara svåra att själv lindra tillräckligt ifall det är mycket kraftiga smärtor som man upplever. Akuttandvård odenplan hjälper alla olika typer av inflammationer, hål, sprickor, avslagna tänder med mera som kan göra att en mycket rejäl smärta kan uppstå. 

Om man inte kan få tid på sin ordinarie klinik vid brådskande besvär, så kan man ringa för att få en bedömning och antingen råd för hur man ska gå till väga, eller en bokning för ett besök inom de närmaste timmarna eller dygnet. Bokningen beror på hur akut besväret är och övriga bokade patienter.

 

Åtgärder i hemmet  

Om man får en tid till akuttandvård som inte är snarast så brukar man kunna få råd för hur man ska kunna underlätta medan man väntar. Vanliga råd är att ta smärtstillande läkemedel som är receptfria, borsta tänderna och undvika kallt, varmt, sött och syrligt.

Om tandköttet är skadat eller inflammerat så kan det innebära en ökad känslighet för detta och så är det även ifall man har en skada som går ner i tandroten. Vid kraftig värk kan även den minsta smärtminskning vara det man behöver för att kunna stå ut tills besöket är bokat.  

 

 

Arbeta med akutbesök

Inom akuttandvård finns det personal som är ordinarie och därför arbetar med detta på full tid. Men det finns även en del personal som schemalägger vissa dagar och timmar under veckan eller månaden, till att avlasta personalen inom akuttandvård.

Besöken kan ske på kliniker där man erbjuder akuttandvård eller så använder sig tandläkare av sina egna kliniker vid de tillfällen som man arbetar med akutbesök. Det är ett smidigt sätt att kunna organisera en bra och tillräcklig akuttandvård som passar både patienten och personalen. Träffar man en tandläkare akut som kanske också kan sköta vidare tandvård så kan det underlätta för kommande besök.