Ökade möjligheter och effektivitet med tredjepartslogistik

06 februari 2023 Veronica Jansson

editorial

Tredjepartslogistik (3PL) erbjuder många fördelar för företag. 3PL-företag är erfarna och mycket kompetenta när det gäller att tillhandahålla nödvändiga tjänster, inklusive hämtning, flyttning och hantering av varor från en plats till en annan. De är också experter på hantering av leveranskedjan och kan ge mervärde genom att optimera hela processen.

Frigör resurser och personal som annars skulle ha kostat i logistikprocessen, öka effektiviteten samt tillgången till globala marknader genom att använda dig av tredjepartslogistik som hillmerslogistik.se erbjuder.

Faktorer att ta hänsyn till när du överväger att ta hjälp av tredjepartslogistik

1. Företagets storlek – Ofta är större företag med mer komplexa behov av leveranskedjan bättre lämpade för 3PL. Mindre företag har kanske inte den volym produkter eller gods som gör 3PL till en ekonomisk lösning.

2. Kostnad – Det finns ofta en betydande kostnad förknippad med att använda en tredjepartslogistikpartner, så det är viktigt att väga denna faktor mot de potentiella fördelarna.

3. Leveranshastighet – Många 3PL-företag kan erbjuda snabbare och effektivare leveranser än intern verksamhet, så detta bör beaktas när man överväger en 3PL-lösning.

4. Expertis – Tredjepartslogistiker har vanligtvis expertis och kunskap som kanske inte är tillgänglig internt, till exempel leverans- och leveranssäkerhet, spårning och dirigering.

5. En tredjepartslogistik kan erbjuda bättre lösningar för lagerförvaring än en egen verksamhet, t.ex. större lokaler med bättre säkerhet, bättre klimatkontroll osv.

tredjepartslogistik

Genom att väga dessa faktorer mot kostnaden och komplexiteten i ditt företags behov kan du avgöra om tredjepartslogistik är rätt lösning. I slutändan bör beslutet baseras på en kostnads- och nyttoanalys för att avgöra ifall en 3PL-leverantör ger större effektivitet och kostnadsbesparingar än om verksamheten hålls internt.

Kontakta en erfaren leverantörs- eller logistikkonsult som kan ge expertråd huruvida tredjepartslogistik är rätt just för ditt företag. De ger kunna ge råd om vilket alternativ som bäst passar ditt företags behov och se till att du får ut det mesta av ditt logistikarrangemang med tredje part.