Reglera tänder

14 februari 2019 Matilda Sjöqvist
Reglera tänder

Reglering av tänderna görs inte enbart av estetiska skäl utan kan bero på att man har problematik med tänder som hamnat snett vilket gör att det kan vara svårt att bita ihop till exempel. Nästan alla människor har en del ojämnheter i käken men det är sällan något som behöver åtgärdas. Tänderna har en förmåga att flytta på sig hela livet och med en tandställning kan man få dem att flytta sig åt rätt håll. Ibland ändrar de sig på grund av sjukdom eller att man som barn sugit på tummen eller haft napp för länge. Innan man kan börja reglera tänderna och sätta på en tandställning så måste alla eventuella fel rättas till, som till exempel hål eller trasiga fyllningar i tänderna.

Ibland behöver man också ta bort tänder innan man kan börja med en tandreglering och då brukar man ofta göra det symmetriskt genom att exempelvis ta bort fyra tänder. Då kan tänderna sedan flytta sig på ett sätt som gör att det blir jämnt. Efter en tandutdragning kan man även vänta en period för att se om tänderna kanske flyttar sig rätt av sig själva.

Många förknippar tandställning med något som man har i tonåren, men faktum är att man kan ha tandställning hela livet beroende på när behovet av reglering uppstår. Vissa justeringar kan dock enbart göras medan personen ifråga fortfarande växer. Dessutom kan det ibland ta lite längre tid när man är vuxen att få tänderna att justeras, men det är ingen större skillnad mot en yngre person. Hur lång tid det tar innan tänderna har flyttat på sig och man kan ta bort tandställningen är individuellt, men det brukar ta minst ett halvår och vanligast är att det dröjer cirka 18 månader. Det finns också längre behandlingar som kan ta bortåt tre år innan tandställningen kan tas bort.